Een nieuwe voorzitter

In de bestuursvergadering van 17 februari 2015 werd afscheid genomen van Bram Grevink als voorzitter
van de vereniging.

Sinds 2009 heeft Bram de voorzittershamer gehanteerd. Dit zouden we bij elke andere vereniging  zeggen,
maar bij Het Langeloo bestaat dit teken van
waardigheid en gezag uit het clubhoofd van een driver.

Naast zijn functie bij Het Langeloo is hij ook gestopt met een aantal andere maatschappelijke functies.
Onder het blijmoedige motto "het is mooi
geweest" komt er nu meer tijd voor familie en ontspanning.

In een korte terugblik over de afgelopen jaren werden enerzijds de actuele zorg over het uitblijven van
groei in de golfsport besproken, maar ook de
tevredenheid over een desondanks stabiele vereniging.

Bijna wilde Bram ook nog wat aanwijzingen voor de nabije toekomst meegeven. Tot hij zich herinnerde
dat zijn wens om nu toch vooral te gaan genieten van het
dagelijkse golf de overhand kreeg. De al jaren
sluimerende behoefte om nu eens onder
handicap 20 te komen gaat aangepakt worden.
Golfer van het Jaar 2015, dat lijkt
hem wel wat.

Bij monde van voorzitter a.i. Annelie Verheuvel werd Abraham bijzonder hartelijk bedankt, niet in het minst
voor de prettige sfeer en zinnige
discussies die zijn voorzitterschap tekenden. Een bloemetje, een mooi flesje
en
hartelijke kussen zeiden de rest!

Het bestuur bestaat sinds ALV in mei 2015 uit Annelie Verheuvel (voorzitter), Edith Owel (secretaris),
Herman Langerak (penningmeester) en de leden Marga ter
Braak en Gerard Wissink.

In het vervolg kunt u op de site -in het ledendeel- ook een kort verslag van bestuursvergaderingen volgen.
De voorzitter zal haar eerste info daarover
spoedig het licht laten zien.