Inhoudsopgave

Onderstaande artikelen worden gepubliceerd vanaf augustus 2015. Ze zijn niet volledig en ook niet
altijd feitelijk juist. De lezer wordt van harte uitgenodigd op- en aanmerkingen in te sturen, zodat de
redactie artikelen kan aanvullen en corrigeren.

1. Fore! af
2. Alles begint bij Joop Klaver
3. 20 jaar golfclub Het Langeloo
4. Tijdlijn

1 - Fore! af

Fore! af...

Leuk binnenkomertje vonden we zelf wel. Dit in plaats van het zo afgezaagde “introductie”,
“ten geleide”, “voorwoord”,
“inleiding, “proloog” of wat dies meer zij. Dus deze “Fore! af”
als eerste
pagina van de lustrumuitgave van uw en onze golfclub die dit jaar zijn vierde
lustrum viert. En dat “fore!” vraagt ook wel om een beetje aandacht.

Het is natuurlijk niet geheel toevallig dat de lustrumcommissie gevraagd werd te zorgen
voor de samenstelling van dit nummer en het is ook niet
toevallig dat deze commissie dit
- heel slim - op het bordje deponeerde van het
bestuur, wij dus.

In een vroeg stadium werd Jenneke Verheuvel om medewerking verzocht, omdat zij beschikte
over een zeer uitgebreide kennis van zaken en een
mentaal archief, waaruit we naar believen
konden putten.

Op haar advies moesten er niet alleen artikelen komen over commissies, maar ook over
mensen binnen de vereniging Het Langeloo. Zonder de
belangeloze medewerking van een
groot deel van onze leden kan de club namelijk
niet bestaan!

Er wordt steeds veel in eigen beheer gedaan om de kosten te drukken. Denk hierbij aan de
vele
vrijwilligers in de commissies, met name de baan- en barcommissie! Het aanbod
van lekkere hapjes uit de keuken, als begeleiding bij een ruim baraanbod, wordt
uitgebreider, zodat we ook eens iets anders aan de leden kunnen voorschotelen.
Al kunnen die niet en nooit op tegen de overheerlijke hapjes die Jenneke in haar eigen
keuken klaarmaakt!

Ik hoop dat we met elkaar de handen uit de mouwen blijven steken omeze prachtige club te
behouden zoals deze nu is met een prettige, gezellige sfeer.

Helaas kunnen we geen invloed op het weer uitoefenen, maar we wensen iedereen veel zon,
weinig regen
en heel veel golfplezier ook tijdens de nazit op ons terras of in het clubhuis.

Het is ook altijd gebruikelijk dat er mensen of instituten bedankt worden bij de totstandkoming
van een dergelijke uitgave en dat doen we dan ook.
Veel dank aan alle vrijwilligers die steeds
met raad en daad, belangeloze hulp,
tomeloze energie en onbaatzuchtige bereidwilligheid klaar
staan voor onze club.

Als samenstellers van deze uitgave hopen wij dat jullie allen nog veel lustra in gezondheid
zullen meebeleven.

2 - Alles begint bij Joop Klaver

Historie van de tegel

Het clubgebouw Het Langeloo heeft naast de voordeur een grote beige ingemetselde tegel
in de muur, waarop afgebeeld staat ‘mei 1994, de beeltenis van een golfclub en de naam
Joop’. De naam Joop verwijst naar Joop
Klaver, de eerste eigenaar van clubhuis en de golfbaan
op het grondgebied
Scholtenhagen-Watermolen.

Joop Klaver

Joop Klaver komt uit een textielfamilie. Vader Klaver komt van oorsprong uit het
textieldorp Overdinkel en het was voor hem altijd vanzelfsprekend, dat hij ook
textielproducent zou worden. Begin jaren 60 van de twintigste eeuw streek de
familie Klaver neer in Goor. Zijn vader en broer bleven samenwerken, maar Joop
voelde meer voor een zelfstandig ondernemerschap. In 1962 startte Joop zijn
eigen textielbedrijf, Het Langeloo, in Haaksbergen. Hij spoelde garen en hij verhandelde
ze.

Uitvinder

Meer nog dan het eindproduct, was Joop altijd geïnteresseerd in de ontwikkeling
van producten. Joop Klaver had een fenomenaal technisch ontwikkeltalent en zo
is hij zijn leven lang blijven ‘uitvinden’. Joop Klaver zag een probleem en
kreeg het zoeken naar de oplossing niet meer uit zijn hoofd.

Klavermat

Begin jaren 70 zag Joop dat het besproeien van de gewassen in de tuinbouwkassen
vele uren arbeid en vele liters water kostte. Dit zou een stuk eenvoudiger
moeten kunnen. Besproeien zou bevloeien moeten worden; zo begint het denkproces
van uitvinder Joop. Na maanden ontwikkeling was de zogenaamde bevloeiingsmat
voor de tuinbouw het resultaat.

Er waren diverse concurrenten op de markt. Joop heeft er altijd veel plezier aan
beleefd, dat het onafhankelijke onderzoeksbureau IMAG zijn bevloeiingsmat als
de beste had beoordeeld. De Klavermat bestaat nog steeds en het is een begrip
in de tuinbouw.

Machineontwikkeling

De machines bleven Joop boeien en Joop heeft tientallen verbeteringen aangebracht
bij diverse machines. Hij laste op een bijzondere manier
tuinstellen in elkaar en hij
was altijd wel bezig met een kleinere of grotere
uitvinding.

Zelfs toen Joop met zijn familie de golfbaan Het Langeloo ontwikkelde en exploiteerde,
was hij drukker met de grasmaaimachine dan met de golfers. De sport golf lag allang
weer achter hem, maar het uitvinden ging ongehinderd voort.

Aansteeklonten

Joop was inmiddels opa van twee kleinkinderen Eva en Lars. Hij zag hun enthousiasme
voor vuurwerk en tegelijkertijd ook het gevaar bij het aansteken
daarvan.

De geïmporteerde aansteeklonten uit China waren slap en brandden soms slecht en ze
brandden in elk geval te snel op. De vuurwerkbranche kreeg geregeld klachten over
deze aansteeklonten. Joop kreeg weer oog voor de oude textielmachines. Hij
ontwikkelde
een nieuwe productieproces met als resultaat stevige
aansteeklonten, die veel beter en
langer brandden dan de gangbare lonten.

Een uitvinder is pas tevreden als anderen de uitvinding erkennen. Het verleende octrooi
op zijn aansteeklonten was voor Joop een bevestiging. Maar vooral de
reacties van ‘echte’
vuurwerkliefhebbers, die zich verzameld hebben op de site
van pyrofreaks, doen hem goed.
Zij roemen de nieuwe en stevige lont van Klaver.

Productie in eigen beheer

Nadat zijn dochter had besloten haar vader zakelijk bij te staan, werd besloten de productie
in eigen beheer te houden. De constante kwaliteit van de
aansteeklont is van groot belang;
vuurwerk is nu eenmaal gevaarlijk. De basis
is goede grondstoffen en het geheim zit ook in
het stevig wikkelen van de
garens.

Het productiehuis staat in Haaksbergen. Dochter Karin had al vanaf het begin de zakelijke
leiding in dit bedrijf aan huis. Zij regelt de productie, de
inkoop en de verkoop.

In 2012 is Joop Klaver overleden. Een rouwadvertentie wordt in het weekblad
Rond Haaksbergen gezet, met een klaverblad als
achtergrond bij de tekst.

Karin zette zijn bedrijfje in het maken van aansteeklonten voort.

3 - 20 jaar golfclub Het Langeloo

Op de site vinden we nog wat memorabele documenten, onder het kopje ´uit de oude jublileumdoos'.
Herinneringen aan 20 jaar Het Langeloo. Een golfbaan 6 holes par 3 die pas in het jaar 2010 een
9 holesbaan werd.

Een jaarpas van J.G. Smit, een bonbriefje van firma Grolsch dat Joop Klaver beschreef als ‘officieel document’
dat het spelrecht
vastlegde van Gery en Jacques Smeets, een scorekaart voor de 6 holesbaan, een
greenfeekaart, een ledenkaart van J. Grevink, foto´s.... Het mooiste zijn de documenten uit 1994 van het
Golfcenter Het Langeloo! Het is een brief van Joop
Klaver over de voorlopige aanmelding met pasjes van
dhr. en mw. Molenkamp, een
inschrijfformulier en de prijzen van lesgelden en greenfees.

Wie heeft dit gebouwtje laten bouwen en waarom? De golfclub was er al? Uitleg op blz. 11. De club is in 1995
opgericht en heeft nu de C-status
van de Nederlandse Golf Federatie. In 1995 kwam er een bestuur en een
vereniging. Jan Bornebroek is nu het langste lid van de vereniging?

Roderik van Maanen en Freek Kokos kochten als compagnons de golfbaan en het clubhuis in 1999. Freek was
voor de horeca, Roderik voor de
rest. In 2001 overleed Roderik helaas.

Citaat website: Rond 1966 komen we de naam van Freek al tegen in een artikel uit De oudheidkamer van
Twente over First Loos Club die popmuziek naar Twente probeert te halen, Enschede. Het optreden van
The Outsiders is in hetzelfde weekend dat de band ook bij café Bouwhuis van de Graaf speelt. Het loopt in
die tijd niet lekker tussen Bouwhuis en de First Loos Club. Bij het plakken van posters in de binnenstad,

zitten we elkaar regelmatig flink in het vaarwater. Als we posters plakken wordt er even laten weer over
onze posters heen geplakt. We worden ook nog wel eens betrapt bij het plakken door de politie. Voor ons
plakken Hessel Bosch, Gerrit Aaltink en Freek Kokos regelmatig.

Op 13-1-2003 komt zijn naam voor in een pamflet over de Kamerverkiezingen in 20013. Ondanks dat het
moeilijk is om een keuze te maken, gaat de eigenaar van een golfbaan in Haaksbergen waarschijnlijk toch

voor het oude vertrouwde: de VVD waar hij al eerder op stemde. "Ik vind het heel gevaarlijk dat PvdA en
SP de hypotheekrenteaftrek willen beperken. Het geldt dan wel voor nieuwe gevallen en het gaat ook om
de hogere hypotheken, dus ik heb er zelf misschien geen last van, maar mijn kinderen zullen hier in de
toekomst wel de dupe van worden", meent Kokos.

In 2005 ging Charles Korndorffer weg, plotsklaps. Het bestuur stapte vervolgens in het geheel op, met
Jacques Smeets in zijn kielzog.
Freek werd eind 2005 ziek, als gevolg van een TIA. In goed overleg met
de leden
werden taken verdeeld. Jan Bornebroek bleef het gras van de baan maaien, het clubhuis bleef
open door de vele vrijwilligers die hun diensten verleenden
onder de bezielende leiding van Jenneke
Verheuvel. Wat later kwam er een nieuw
bestuur onder leiding van Herman ten Duis (tot oktober 2008)
en er werden
verschillende commissies ingesteld.

Daarna nam Bram Grevink het stokje over tot 2014. Annelie Verheuvel is nu voorzitter, de eerste dame!

Eerste pro was de Engelse golfprof Reece Maughan. Daarna kwam Hein Kaal, een Amerikaan Charles ?,
Felix ?, Pim van der Toorn, John
Banks, Andrew Allen en nu Hans Boerkoel en Rick Huiskamp.

Op de volgende bladzijden proberen we de historie van Het Langeloo in beeld te krijgen voor u.

4 - Tijdlijn

 1994
Steenlegging Joop Klaver in de muur van het clubhuis Het Langeloo

Golfbaan ontworpen door Alan Rijks

1995
21
december Golfclub Het Langeloo opgericht

Bestuur: Ypo van der Boom, Felix
Reiken, algemene leden. Pro:
Reece Maughan

1996
Op 19
maart 116 leden.

1997

1998
Freek
Kokos en Roderick van Mannen kopen clubhuis en golfbaan van Joop Klaver.

1999

2000
Invoering EGA-handicapsysteem

2001

2002

2003

2004
Bestuur
gekozen tijdens ALV 24-11-2014: Peter Garrels (voorzitter), Jacques Smeets (penningmeester),
Saskia Stoer
(penningmeester), Hans Verbeek (voorzitter GVB & Regelcommissie), Martin Cuijpers
(voorzitter Wedstrijdcommissie),
Chris Rooswinkel (bestuurslid algemene zaken)

Pro: Pim van den Toorn

Aanvraag bij de gemeente: driving range

2005
Jubileum 10 jaar Het Langeloo op 21 december 2005. Jubileumcommissie: Huub Hilderink, Jenneke
Verheuvel, Garry Smeets, Jacoline van de Lande, Pim van den
Toorn. Feest is van donderdag 15
september tot en met zondag 18 september.

Invoering ‘Top vijf’- certificaten voor damesgroep en seniorengroep 60+ (m/v)

Bestuur stapt op.

Interimbestuur: Herman ten Duis (voorzitter), Annelie Verheuvel (secretaris), , John Markerink (penningmeester),
leden Carlo Wijering, Patrick Faro

2006
ALV
kiest interimbestuur als formeel bestuur.

Nieuw bestuur o.l.v. Herman ten Duis (voorzitter), Annelie Verheuvel (secretaris), Astrid Verbeek
(penningmeester), leden: Patrick Faro, John Posthuma, Bram
Grevink

Pro: John Banks, per 1 juni.

Aanvraag uitbreiding baan van 6 naar 9 holes.

Digitale nieuwsbrief waar men zich voor moet inschrijven.

2007
EGA-handicapsysteem aangepast

Invoering Top vijf ´certificaten handicapverlaging´; uitgifte Nieuwjaarsreceptie

Pro: Andrew Allen

Aankoop van grond voor uitbreiding golfbaan

2008
John Schuurman i.p.v. Carlo Wijering in het bestuur als lid. Astrid Verbeek
penningmeester.

Exploitatiecontract voor een periode van drie jaar van John Markerink; een huurovereenkomst met
Freek Kokos

Paardenhoeven in september over onze prachtige greens!

Bord aan buitenmuur van het clubhuis, vlaggenmast met banier, borden met teksten, adoptieouders
voor zandbakken,
sponsorborden bij teeboxen, flatscreen voor het clubhuis, groot onderhoud aan
schuur, ruim 70 bomen gekapt.

Bespreken uitbreiding golfbaan van 6 naar 9 holes met ontwerper Alan Rijks.

Roken in clubhuis verboden

2009
Nieuwe voorzitter in het bestuur: Bram Grevink.

AED aangeschaft. Cursus volgen voor gebruik hiervan; 9 leden geven zich op. Start aanleg drie extra
holes eind mei.

Baanrecht zal verhoogd worden.

Pro: Hans Boerkoel

2010
Baan met drie extra holes nu speelklaar.

Nieuwe meting van de baan.

Slope rating en index wijzigen.

Nieuwe Q-kaarten. Golfclub Het Langeloo krijgt C-status.

2011

2012
Start nieuwe website door John, ondersteund
door Digiwacht. Regelmatig leuke update met foto’s
en tekst!

Heijmans besteedt, naast de vele uren door vrijwilligers, veel werk aan de baan. Engerlingen richten
een ravage
aan op de baan!

2013
Overleg met mensen
van Hacron Groen. De bestrijding van de engerlingen onder de greens in 2012
moet aanslaan.

2014
Het clubhuis eindelijk in de verf en met nieuwe
betimmering. Een haag van meer dan 500
meidoornplantjes, die een bijdrage is voor de biodiversiteit op Het Langeloo.
Ook een bloemenveldje voor de bijen naast het zij-terras.

NGF op lunchbezoek.

Footgolf op onze baan

2015
NGF komt op dinsdag 4 augustus baan meten,
Slope rating en index bepalen.

Jubileum 20 jaar 18 en 19 september

Jaarlijks:

Verschillende qualificatie- en gezelligheidswedstrijden. Openingswedstrijd, Matchplay all season,
maandbekerwedstrijden, Stablefordkampioenschappen,
Strokeplaywedstrijden, Handicartwedstrijden
Langeloo en landelijk, Texas
Scramble, M.G. Rover Gant Golftournament, midzomerwedstrijd,
partnerwedstrijden, ontbijtwedstrijd,

Dames- en herendagen en hun verschillende uitstapjes naar verschillende banen

Hole-in-one nominering

Commissieledendag

Bladharkdag