Jan Bornebroek

 

Een gesprek met Jan Bornebroek op maandagavond 27 juli 2015.

Mag ik je wat vragen stellen over Het Langeloo? En heb je daar nu even tijd voor?

Ja, ik heb tijd; ik ben al met pensioen...sinds 1 juli dit jaar. Al bijna vier weken!

Klopt het dat je een van de eerste leden van golfclub Het Langeloo bent?

Ja, ik ben sinds september 1995 lid van de golfclub Het Langeloo; ik heb nummer 7 op mijn inschrijfkaart
staan. Jan weet gelukkig nog
veel meer te vertellen.......

Wat kun je me vertellen over het ontstaan over Het Langeloo, over de historie?

Joop Klaver had de gronden aangekocht om er een park- en laanboomkwekerij te beginnen. Deze
gronden hebben echter een sport- en recreatiebestemming; hij kreeg geen vergunning voor commerciële
activiteiten. Alle denkbare sporten waren er al op
het complex Scholtenhagen-Watermolen; hij kon niets
anders met die grond. Toen
is hij begonnen met de aanleg van een golfbaan, waar hij wel een vergunning
voor kreeg. Het clubhuis is gebouwd door een combinatie van BOH (Bouw Onderneming Haaksbergen)
en Wijlens dat nu samengegaan is als één bedrijf. Het ontwerp was
van Joop die daarmee alle opgeslagen
bouwmaterialen naast zijn fabriek kon
gebruiken.

In 1995 waren clubhuis en golfbaan klaar. Het bestuur bestond uit voorzitter Ypo van der Boom,
penningmeester Felix Reiken (hij is nu erelid van onze club en voorzitter
van Golfclub Het Sybrook)
en algemene leden. Pro was Reece Maughan. Hans Tattersall volgde later Ypo
op als voorzitter van
het tweede bestuur.

Per 1 januari 1998 kochten Roderik van Maanen en Freek Kokos clubhuis en baan van Joop Klaver.
Roderik was voor de zakelijke kant van
de club, Freek voor de horeca. Roderik
overleed in 2001.

Waarom ben je gaan golfen bij Het Langeloo?

Vroeger woonde ik tussen Hengelo en Enschede, vlakbij golfbaan Driene. Ik heb dat altijd mooi gevonden,
maar een lidmaatschap was voor mij niet te betalen. Ik
voetbalde toen nog. Ik werd langzamerhand te oud
voor voetbal, ik was
regelmatig aan het werk op de gronden van Scholtenhagen waar Joop in 1993-94
bezig was met de grondbewerking en de bouw van het clubhuis.... Toen ben ik me de golfsport eigen gaan
maken.

Kun je me iets vertellen over het clubblad voor onze leden?

Er zijn drie clubbladen verschenen: Broken driver, Off course en Langeloo-inform. Nu is er alleen de website
met informatie. Jan
rommelt in stapels oude clubbladen......

Weet je nog enkele leuke anekdotes te vertellen?

Die anekdotes zijn er wel...allemaal met drank en rock & roll. En daar .....vertelt Jan niets over. Tijdens
het gesprek opent Jan verschillende lades in zijn kasten en zijn vrouw komt met stapels Off course en
Langeloo-inform naar beneden. Hij bladert er snel
doorheen. Het bestuur in 2005, na het opstappen van
het voltallige bestuur,
bestond uit voorzitter Herman ten Duis, secretaris Annelie Verheuvel,
penningmeester Astrid Verbeek en de leden Patrick Faro, John Posthuma en Bram Grevink. Hij ontdekt ook
een artikel in de krant uit 1996 over hemzelf; het
geven van golfclinics.

We houden contact, beloof ik Jan, zodat ik misschien nog meer te weten kom?