Ledenadministratie

Een adreswijziging, verandering in emailadres of telefonische bereikbaarheid dient u door te geven aan de secretaris van de club.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden; daarna kan worden opgezegd tegen het einde van elk kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient u vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te melden aan de secretaris van de club:

Haaksbergse Golfclub Het Langeloo
Ter attentie van de Ledenadministratie
Hasseltweg 5
7481 VB Haaksbergen